ขอต้อนรับสู่ศูนย์ประชุมพีช

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาครบวงจร
กลุ่มโรงแรมฯ และศูนย์ประชุม ได้รับรางวัลแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบ

What's on your mind?

About PEACH