ระบบรักษาความปลอดภัย


SECURITY

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช ได้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้ เพื่อความปลอดภัยของแขกทุกท่าน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเครื่องแบบ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเครื่องแบบกว่า 100 คน จะเดินตรวจตราโดยทั่วบริเวณรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช รวมถึงบริเวณรอบๆตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้รับมอบหมายให้เดินตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆ รวมถึง บริเวณที่จอดรถกลางแจ้ง, ที่จอดรถภายในศูนย์ประชุมพีช และทางเข้า – ออก ของแต่ละโรงแรม นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยังได้รับมอบหมายให้ตรวจตรายานพาหนะบริเวณปากทางเข้า – ออกประตูหลัก โดยยานพาหนะทุกคันจะได้รับบัตรผ่าน และต้องคืนเมื่อขับออก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโรงแรม และศูนย์ประชุม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเครื่องแบบ ได้รับมอบหมายให้ตรวจตราภายในอาคารทุกแห่งระหว่างการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะคอยเฝ้าระวังตลอดเวลา และมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • ไไม่มีสัมภาระ หรือสิ่งของวางอยู่ตามที่สาธารณะของโรงแรม และศูนย์ประชุม
 • ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าไปยังภายในอาคารได้
 • ในแต่ล่ะชั้นของโรงแรม และศูนย์ประชุม จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราเป็นระยะๆ ตลอด 24 ชั่วโมง บุคคลภายนอก (non-guest / non-delegate) จะไม่สามารถขึ้นไปยังห้องพักได้ หากไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

การอบรมเรื่องความปลอดภัย

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช ได้มีการฝึกอบรมบุคลากรทุกคนด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึง มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น ทีมงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่จะสามารถเข้า – ออกในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้

การรักษาความปลอดภัยระหว่างการจัดงานพิเศษต่างๆ

ในระหว่างการจัดงานใดๆที่ศูนย์ประชุมพีช ที่จอดรถภายในอาคารใต้ดินจะมีการตรวจตราอย่างเคร่งครัด และจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตามจุดต่างๆ ท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าไปในศูนย์ประชุมพีชในช่วงของการจัดงาน จะต้องแสดงบัตรผ่านเข้างาน หรือบัตรประจำตัวประชาชนก่อนได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในอาคาร

นอกเหนือจากมาตรการพื้นฐานข้างต้น รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะมีมาตรการ และการดำเนินการในด้านความปลอดภัยภายในสถานที่ให้บริการเมื่อจำเป็น หรือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

การป้องกัน และการระงับอัคคีภัย

ภายในศูนย์ประชุมพีช เราได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้;

 • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
 • เครื่องดับเพลิง
 • สายฉีดน้ำดับเพลิง
 • เครื่องตรวจจับควัน
 • ถังดับเพลิงแบบมือถือ

นอกจากนี้ ศูนย์ประชุมพีช ยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยมาดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการดำเนินการตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในศูนย์ประชุมพีช มากไปกว่านั้น เราได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน และรับมือกับอัคคีภัย ซึ่งพนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม ตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่;

 • การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง อพยพหนีไฟ
 • การรับมือกับเหตุไฟไหม้
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

ระบบกล้องวงจรปิด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการตรวจหาเหตุฉุกเฉิน หรือสิ่งผิดปกติรอบๆบริเวณรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช เราได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆทั้งภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ โดยจะมีหัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบอย่างใกล้ชิด จึงทำให้เราสามารถตรวจพบเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงแจ้งเตือนบุคลากรทุกคน และดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

Latest Event

 

 

Chosen for its amazing all-encompassing facilities and exceptional services, the Royal Cliff Hotels Group and Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH)

อ่านต่อ

เริ่มต้นอีเว้นท์ของคุณที่นี่

โทร:(+66) 38 250421 Email: mice@royalcliff.com

รับจดหมายข่าวฟรีของเรา

สำหรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจับรางวัลต่างๆ