บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)


IT SERVICES

 ศูนย์ประชุมพีช พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างครบวงจร ด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปี่ยมด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงที่ซับซ้อน การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ให้บริการโดยบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของศูนย์ประชุมพีช และจากหน่วยงานภายนอก ที่พร้อมให้คำแนะนำ และการบริการแก่ผู้จัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง ศูนย์ประชุมพีช ได้มีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชนิด 'Total Wireless Solution' ซึ่งสามารถให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายกับผู้ใช้กว่า 1,000 คนในบริเวณห้องโถงหลัก และกว่า 30 คน บริเวณห้องประชุมย่อยอีก 18 ห้อง ผู้จัดงานสามารถขอคำแนะนำจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ประชุมพีชในการติดตั้งระบบเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์

บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ (Audio and Visual: AV)

ศูนย์ประชุมพีช มีบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ (AV) พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย เปี่ยมด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ การบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่หลากหลายของเรานี้ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงที่ซับซ้อน เรามีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ ทั้งจากหน่วยงานของศูนย์ประชุมพีช และจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก ที่พร้อมให้คำแนะนำ และการบริการที่มีประสิทธิภาพ

ทีมงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ (AV) ของศูนย์ประชุมพีช ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบัน มีการอัพเดทอุปกรณ์ที่ทันสมัยรวมทั้งการจัดเตรียมเวที จัดฉากระบบแสง สี เสียง ไฟ และระบบสื่อสารต่างๆให้เหมาะสมกับยุคสมัยอยู่เสมอ

ระบบกระจายเสียงสาธารณะ

ระบบกระจายเสียงประสิทธิภาพสูงที่สามารถกระจายเสียงครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์ประชุมพีช โดยที่ระบบทั้งหมดสามารถควบคุมจากจุดศูนย์กลางเดียวกัน และสามารถกลบเสียงเพลงอื่นๆในขณะทำการกระจายเสียงอยู่ได้

ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับผู้แสดงปาฐกถา หรือสุนทรพจน์

บริการนี้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงปาฐกถา หรือสุนทรพจน์ เจ้าหน้าที่ และทีมงานด้านเทคนิคพร้อมให้บริการตลอดงาน โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานขึ้นเพื่อประสานงานระหว่างผู้แสดงปาฐกถา ผู้จัดงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของเรามีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องฉายภาพ (projection) และโสตทัศนูปกรณ์ (audio and video) ทุกแขนงเป็นอย่างดี

ศูนย์ประชุมพีช ขอความร่วมมือผู้แสดงปาฐกถางดนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของสถานที่จัดงานยกเว้นได้มีการตกลงไว้ล่วงหน้า และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เนื่องจากจะต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่มาอำนวยความสะดวก และปฏิบัติการ

ห้องพักผ่อนสำหรับผู้แสดงปาฐกถา

ศูนย์ประชุมพีช มีห้องพักผ่อนสำหรับผู้แสดงปาฐกถา ไว้ใช้พักผ่อน และผ่อนคลายอิริยาบถ ก่อนการประชุมจะเริ่ม หรือจะใช้เป็นห้องสำหรับพบปะ หรือปรึกษาการแสดงปาฐกถากับประธานบริษัท และทีมงาน พร้อมบริการน้ำชา กาแฟ

หากท่านสนใจห้องสำหรับผู้แสดงปาฐกถา กรุณาแจ้งความจำนงของท่านมายังทีมผู้ประสานงาน (Function Coordinators) ของศูนย์ประชุมพีช เพื่อจัดหาห้อง พร้อมจัดเตรียมบริการชา กาแฟ เพื่อให้ผู้แสดงปาฐกถาของท่านประทับใจ

การประชุมทางวีดีทัศน์ (Video Conferencing)

ศูนย์ประชุมพีช มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด อาทิเช่น บริการติดตั้งการจัดประชุมทางวีดีทัศน์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่พร้อมให้บริการอย่างเหนือชั้น

สำหรับบริการด้านการสื่อสารเทคโนโลยีอื่นๆ เรามีบริการให้อย่างครบครัน อาทิเช่น อีเมล์ แฟกซ์ โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Processing

หมายเหตุ: อีเมล์ และ และคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Processing ไม่รวมอยู่ใน 'Data Package' ของบริการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงระบบติดขัดเนื่องจากมีการใช้งานมากเกินไป

Latest Event

 

 

Chosen for its amazing all-encompassing facilities and exceptional services, the Royal Cliff Hotels Group and Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH)

อ่านต่อ

เริ่มต้นอีเว้นท์ของคุณที่นี่

โทร:(+66) 38 250421 Email: mice@royalcliff.com

รับจดหมายข่าวฟรีของเรา

สำหรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจับรางวัลต่างๆ