ขนส่งและจัดระวาง


FREIGHT FORWARDING & CUSTOMS CLEARANCE

 การขนส่งและจัดระวางสินค้า และ การนำสินค้าออกจากคลังสินค้าตามพิธีการศุลกากร

ศูนย์ประชุมพีช เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ บริษัท ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส (Sun Expo Services) เพื่อให้บริการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarding) และพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส (Sun Expo Services) คลิก

บริการคลังรับฝากสินค้าทัณฑ์บน

ประโยชน์สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้จัดงานจะได้รับจากการจัดงานที่ศูนย์ประชุมพีช คือ บริการอันเป็นเลิศด้านการรับฝากสินค้าทัณฑ์บน ในการนำเข้าสินค้า หรืออุปกรณ์จากต่างประเทศแบบชั่วคราวเพื่อมาจัดแสดงในงาน และมีความประสงค์จะทำการส่งออกจากประเทศไทย เมื่อสิ้นสุดการจัดงาน ศูนย์ประชุมพีช ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการขนส่งเป็นอย่างดี ประกอบกับบริการด้านคลังรับฝากสินค้าทัณฑ์บนของเรา ผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องชำระเงินสด หรือต้องมีเงินค้ำประกันจากธนาคาร เพื่อชำระภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าที่จะนำมาจัดแสดง นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เก็บของที่คลังสินค้าของท่าเรือ หรือสนามบินอีกด้วย

ผู้ดำเนินการจัดงานสามารถให้ความมั่นใจกับผู้จัดแสดงสินค้า ได้ว่าจะได้รับความสะดวกทุกประการจากระเบียบและพิธีการศุลกากรท้องถิ่นที่ยุ่งยาก และสลับซับซ้อน

ผู้จัดแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ

  • ไม่จำเป็นต้องชำระเงินสด หรือมีเงินค้ำประกันจากธนาคารเพื่อชำระภาษีขาเข้าสำหรับสินค้า หรืออุปกรณ์ที่จะนำมาจัดแสดงในงาน
  • ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เก็บของที่คลังสินค้าที่ท่าเรือ หรือสนามบิน

ผู้ดำเนินการจัดงาน

สามารถให้ความมั่นใจกับลูกค้าผู้จัดแสดงสินค้าของตนได้ว่า จะได้รับความสะดวกทุกประการจากระเบียบ และพิธีการศุลกากรท้องถิ่นที่ยุ่งยาก และสลับซับซ้อน

Latest Event

 

 

Chosen for its amazing all-encompassing facilities and exceptional services, the Royal Cliff Hotels Group and Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH)

อ่านต่อ

เริ่มต้นอีเว้นท์ของคุณที่นี่

โทร:(+66) 38 250421 Email: mice@royalcliff.com

รับจดหมายข่าวฟรีของเรา

สำหรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจับรางวัลต่างๆ